Alemania

1040

Weihenstephaner és la cervesera en actiu més antiga del món, fundada l’any 1040 per una comunitat de Monges Benedictins a la ciutat Bavara de Freising a pocs quilòmetres de Múnich. El monestir de Weihenstephan durant un període de més de cinc-cents anys, d’entre 1085 al 1463 és destruït i reconstruït fins a quatre ocasions. La desamortització alemanya de 1803 va traspassar tots els béns de la l’Església a l’Estat Bàvar, ja en 1853 es funda l’Escola d’Agricultura i Cervesa, donant pas, el 1919 al Centre de Ciències de la Vida i l’Alimentació, sent co-seu de la Universitat Tècnica de Munich.

Actualment, continua sent una seu universitària i fàbrica de cerveses i formatge. Weihenstephan és una de les primeres universitats del món en oferir estudis reglats on cursar la carrera de mestre cerveser.

Related Projects